petek, 4. maj 2012

WOODSTONE 2012

Obveščamo vas, da bo od 4. do 9. junija 2012 na Robidišču potekala WOODSTONE kamnoseška in restavratorska delavnica.

Kratek opis prireditve:

Predavatelji ob pomoči predstavnikov lokalnih skupnosti oz. organizacij popeljejo študente čez celovit proces tradicionalnega oblikovanja v kamnu in lesu ter možnosti kombinirane uporabe materialov.
Zbor v nedeljo 3.6. 2012 zvečer
- Prvi dan (ponedeljek 4.6.):
je prvi dan posvečen spoznavanju geomorfoloških, zgodovinskih, krajinskih, arhitekturnih in oblikovalskih zančilnosti Breginjskega kota in Benečije kot integralnega prostora ob naši najzahodnejši meji. Spoznavanje bo potekalo ob pomoči strokovnjakov iz področja geografije in oblikovanje, predvsem pa se bomo lahko naslonili na spoznanja pridobljena na terenskem obhodu širšega prostora s strokovnjaki, ki so sodelovali pri popotresni obnovi v Benečiji.
Sledila bo arhitekturno-oblikovalska analiza naselja Robidišče, v kateri bomo s pomočjo risbe, skice in/ali fotografije raziskali tipične in presežne arhitekturno-oblikovalske elemente.
Dan zaklučimo z večernim pregledom pridobljenih gradiv, debato in navodili za naslednji dan.
- Drugi dan (torek 5.6.):
Pri oblikovanju kamnitih objektov bomo spoznali proces tradicionalnega oblikovanja in tehnike od kamnoloma do končnega izdelka. V ta nemen bomo odšli v kamnolom za vasjo, kjer bomo lahko izplenili (potreben predhodni ogled in načrt za izplen!) zadostno količino delovnega gradiva, ga prepeljali na delovno mesto in pripravili za nadaljno uporabo.
Dan zaključimo z debato in navodili za naslednji dan.
- Tretji dan (sreda 6.6.):
Prvi del dneva je namenjen načrtovanju: vsak študent načrtuje en predmet/objekt za izvedbo. V procestu načrtovanja se lahko odločimo, da več študentov skupaj sestavi kompleksnejši (sestavljen) objekt, ki ga v nadaljevanju izdelajo skupaj.
Drugi del dneva se prične s kamnoseškim delom.
Dan zaključimo z debato in navodili za naslednji dan.
- Četrti dan (četrtek 7.6.):
Delo na projektu v kamnoseški delavnici.
Dan zaključimo z debato in navodili za naslednji dan.
- Peti dan (petek 8.6.):
Delo na projektu v kamnoseški delavnici.
Opcija za tiste, ki so zaključili z rednim delom: izdelava avtorske oblikovalske interpretacije kamnitega objekta.
- Zaključni dan (sobota 9.6.):
Zaključevanje dela na projektu v kamnoseški delavnici.
Opcija za tiste, ki so zaključili z rednim delom: izdelava avtorske oblikovalske interpretacije kamnitega objekta.
Popoldne: RAZSTAVA IZDELKOV IN ZAKLJUČNI PIKNIK Z VSEMI UDELEŽNCI DELAVNICE!
- Razhod (nedelja 10.6.):
Slovo do naslednjega StoneWooda.