ŽENSKA VOKALNA SKUPINA

Ženska vokalna skupina deluje od leta 1998,  vodi Vera Clemente Kojič. Prva leta so v zboru pele le pevke iz Breginja, danes pevski sestav obiskujejo pevke iz celega Breginsjkega kota in Kobarida. Pevski zbor bogati domače kulturne prireditve, v goste vabi pevske zbore iz Benečije in Terskih dolin ter druge pevske sestave.

Redno nastopamo na krajevnih prireditvah, pogosto pa tudi v krajih sosednje Benečije, kjej se srečujemo z zbori Terskih in Nadiških dolin.

Že 12 let vsako leto nastopajo za starejše krajane v Breginju na prireditvi "Radi bi vam rekli hvala", pojemo na Kotarskih dnevih, nastopile smo na prireditvi "Od Monoštra do Čedada" v Ljubljani, Cerknem in Želinu, na prireditvah "Dober večer, sosed", ki jo skupaj z zamejci prireja PZ Žaga, bile smo v gosteh v Logatcu na prireditvi "Ko pesem srca vname", redno prepevamo na reviji Primorska poje, nastopile so v Trstu, Izoli, Cerknem, Braniku, Tolminu, Trenti, v Idriji in Novi Gorici. Prav tako nastopamo na revijah Zgornega Posočja. Pevke smo še posebej ponosne, da smo nastopile tudi v Cankarjem domu v Munihovem pevskem projektu ob 100-letnici smrti Simona Gregorčiča.

Naš repertuar so predvsem ljudske pesmi v narečjih slovenskih pokrajin. Zadnja leta se poskušamo z izvajanjem tudi zahtevnejše umetne pesmi.

Ženska vokalna skupina si ne postavlja previsokih ciljev - srčno si le želimo, da bi se zborovska pesem v Breginjskem Kotu ohranila, se razvijala in privabljala mlade.